Skogsriket Västerbotten

Vy

Skogsriket Västerbotten vill stärka skogsnäringen genom att samla företag, organisationer och myndigheter. Genom samverkan mellan aktörerna vill vi öka skogens bidrag till en hållbar samhällsutveckling i hela länet.      

Västerbotten har stora möjligheter att utvecklas inom innovation och utveckling kopplat till skog, inte minst inom områdena besöksnäring och träbyggnad.

Vi verkar för att skogen ska bidra till att stärka lokalsamhällets utveckling genom att skapa arbetstillfällen och företagande.

Skogssektorn ska också bidra till samhällets utmaningar kring jämställdhet och mångfald.

Läs mer om Skogsriket Västerbotten