Kontakta oss

Mikael Bergström
Länsstyrelsen Västerbotten
mikael.bergstrom@lansstyrelsen.se
010-2254475
Carina Lindberg
Skogsstyrelsen
carina.lindberg@skogsstyrelsen.se
090-158345