Nätverk

Skogsriket Västerbotten samarbetar med ett antal nätverk med koppling till skog.
nätverk

Länsdelegationen i jämställdhet

Länsdelegationen i jämställdhet ska bidra till länets utveckling och vara en drivande kraft i jämställdhetsarbetet.

Delegationen är ett strategiskt forum som ska stärka det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering och införlivande av jämställdhetspolitiken.

Länsdelegationen i jämställdhet består av representanter från offentlig sektor, privat näringsliv och fackliga organisationer.

Mer om Länsdelegationen för jämställdhet på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats

Skogstekniska klustret

Elva starka företag i skogsmaskinbranschen bildar Skogstekniska klustret. Klustret bedriver skogsbrukstekniskt process- och utvecklingsarbete i nära samarbete med akademi, forskare och skogsbolag.

Skogstekniska klustrets bedriver jämställdhets- och innovationsarbete inom skogssektorn.

Flera av de klusterdrivna projekten har gått fram till produkter på marknaden.

Mer om Skogstekniska klustret

Norra Skogsklubben

Norra Skogsklubben är en mötesplats för alla som har intressen inom skogsbruk eller skogsindustri. Ungefär 200 personer är medlemmar.

Det ordnas två arrangemang per år: Skogens Dag i februari  på SLU och Höstexkursionen i slutet på september.

Medlemmarna finns i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Mer om Norra Skogsklubben