Skogsriket Västerbotten

Skogsriket Västerbotten vill stärka skogsnäringen genom att samla företag, organisationer och myndigheter. Genom samverkan mellan aktörerna vill vi öka skogens bidrag till en hållbar samhällsutveckling i hela länet.
Tallar

Västerbotten är ett betydelsefullt skogslän för Sverige. Skogens värde för länets sysselsättning, ekonomiska utveckling och miljö är stort.

Skogsriket togs fram som en vision för skogen av den tidigare alliansregeringen. Skogsriket Västerbotten arbetade tidigt vidare utifrån den nationella satsningen och fortsätter nu att utveckla Västerbotten som skogslän.      

Fokusområden

  • Jämställhet
  • Integration
  • Besöksnäring
  • Träbyggande
 

Organisation

Västerbottens landshövding Magdalena Andersson är ordförande för Skogsriket Västerbottens styrgrupp. För koordinering, stöd och beredning finns ett sekretariat.

Styrgrupp

Landshövding Magdalena Andersson (ordförande)
Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten
Kennet Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten
Staffan Norin, Skogsstyrelsen
Linda Nyström, Project +, Sliperiet
Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
Maria Hedblom, Skogstekniska klustret
Birgitta Boström, SCA Skog
Ann-Kristin Vinka, Lapplandsafari
Ann Dolling, Sveriges lantbruksuniversitet
Erik Bergkvist, Region Västerbotten
Anette Waara, Sveaskog
Mathias Westerlund, Holmen Skog

Sekretariat

Mikael Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten
Carina Lindberg, Skogsstyrelsen
Jörgen Boman, Länsstyrelsen Västerbotten
Lena Friborg, Region Västerbotten